Dokumenty do pobrania

Z tej strony będzie można pobrac dokumenty niezbędne do przystapienia do projektu. Dokumenty udostępnione są w dwóch wersjach - pdf oraz formacie doc. 

Podpisane dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Projektu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest podpis obojga Rodziców lub opiekuna prawnego. 

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Deklaracja uczestnictwa
  3. Zaświadczenie o statusie ucznia
  4. Opinia wychowawcy
  5. Zgoda na przetwarzania danych osobowych

 Inne dokumenty:

  1. wzór umowy
  2. regulamin rekrutacji